Oznamy/Akcie

Hľadáme skúsených, žiadaných a nadšených lektorov anglického jazyka;
domácich aj rodených hovorcov.

We are looking for experienced, desired and passionate teachers of English;
both local and native speakers.

Hľadáme skúsených učiteľov slovenského jazyka pre cudzincov.