Preklady

Angličtina

Angličtina

Nemčina

Nemčina

Španielčina

Španielčina

Taliančina

Taliančina

Francúzština

Francúzština

Ruština

Ruština

Maďarčina

Maďarčina

Čínština

Čínština

Japončina

Japončina

Arabčina

Arabčina

Slovenčina

Slovenčina

Koľko jazykov vieš - toľkokrát vieš prekladať! Vyučujeme až v desiatich jazykoch (angličtina, nemčina, španielčina, taliančina, francúzština, ruština, maďarčina, čínština, japončina, arabčina) a sme pripravení pomôcť vám s prekladom v rôznych jazykových kombináciách. Máme bohaté skúsenosti s odbornými i bežnými textami.

Aké typy prekladov robíme?

Právne preklady

Obchodné a pracovné zmluvy, znalecké posudky, patentové prihlášky, súdne rozhodnutia...

Technické preklady

Manuály a návody, technické popisy, patenty, servisné správy, projektová dokumentácia, technické normy...

Finančné preklady

Daňové priznania, účtovné závierky, fakturácie, bankové výpisy...

Literárne preklady

Preklady románov, preklady scenárov, preklady poézie, preklady námetov a iných literárnych diel...

Marketingové preklady

Pomoc pri copywritingu, preklad prezentácií, newslettrov a iných reklamných materiálov...

Úradné preklady

Certifikáty, sobášne listy, výpisy z registra trestov, vysvedčenia, dokumenty k vozidlám...

Medicínske preklady

Klinické štúdie, odborné články, príbalové letáky, dokumentácia k zdravotníckej technike...

Nenechávajte dôležité preklady na Translator. Ozvite sa a vyberte si u nás svojho prekladateľa.

Preklady

Cenník prekladov

Typ prekladu
Cena/1 normostrana (NS)
Typ prekladu:
Slovenčina ←→ angličtina/nemčina
Cena/1 normostrana (NS)
od 18 €
Typ prekladu:
Slovenčina ←→ francúzština/španielčina/taliančina/maďarčina
Cena/1 normostrana (NS)
od 20 €
Typ prekladu:
Slovenčina ←→ ruština/arabčina/čínština/japončina
Cena/1 normostrana (NS)
od 25 €
Typ prekladu:
Preklady medzi dvoma cudzími jazykmi
Cena/1 normostrana (NS)
od 28 €
Typ prekladu:
Preklady odborných textov (v závislosti od jazyka)
Cena/1 normostrana (NS)
od 22 €
Typ prekladu:
Úradne overené preklady (bežné jazyky)
Cena/1 normostrana (NS)
od 26 €

Tlmočenie

Angličtina

Angličtina

Nemčina

Nemčina

Španielčina

Španielčina

Taliančina

Taliančina

Francúzština

Francúzština

Ruština

Ruština

Maďarčina

Maďarčina

Čínština

Čínština

Japončina

Japončina

Arabčina

Arabčina

Slovenčina

Slovenčina

Tlmočenie z angličtiny, čínštiny či arabčiny? Žiadny problém! Naši jazykoví lektori tlmočia v 10 svetových jazykoch a vďaka nim bude váš pracovný meeting zasa o úroveň vyššie!

Aké typy tlmočenia vám ponúkame?

Simultánne tlmočenie

Bezprostredné tlmočenie s odstupom iba niekoľkých sekúnd s využitím špeciálnej tlmočníckej techniky

Konzekutívne tlmočenie

Pri hovorenom slove sa najprv čaká pár viet na ukončenie ucelenej myšlienky a potom nastúpi tlmočník

Vyberte si z našich lektorov a kolegov tlmočníka, s ktorým zvládnete konferencie, prezentácie, či pracovné stretnutia bez problémov. Chcete nezáväznú cenovú ponuku? Ozvite sa na kontakt@tvojajazykovka.sk alebo využite náš kontaktný formulár.

Jazykový audit

Angličtina

Angličtina

Nemčina

Nemčina

Španielčina

Španielčina

Taliančina

Taliančina

Francúzština

Francúzština

Ruština

Ruština

Maďarčina

Maďarčina

Čínština

Čínština

Japončina

Japončina

Arabčina

Arabčina

Slovenčina

Slovenčina

Viete, aké jazykové znalosti majú vaši zamestnanci? Hovoria plynule po anglicky, nemecky, taliansky či japonsky? Ak sú znalosti cudzích jazykov pre vaše podnikanie dôležité, urobíme vám jazykový audit - efektívny spôsob, ako získate prehľad o jazykovej zdatnosti svojich zamestnancov!

Ako to prebieha?

Jazykový audit začína písomným testom a následne sa zamestnancom venujeme osobne.

Dokážeme vyhodnotiť, či nastal posun v znalosti jazyka a zároveň zisťujeme, či sú na dostatočnej úrovni pre ich pracovné kompetencie. Je nám jasné, že skladník nie je na tej istej jazykovej úrovni ako team leader a jeho práca to ani nevyžaduje.

Jazykový audit pripravujeme na mieru - podľa potrieb každej spoločnosti.

Jazykový audit je vhodný pre:

Malé a stredné firmy

Nadnárodné korporácie, kde je znalosť cudzieho jazyka nevyhnutná

Hotely, gastroprevádzky a turistické centrá

Cestovné kancelárie

Právne kancelárie

Súkromné ambulancie

Hĺbkovú analýzu jazykových schopností zamestnancov je možné využiť v ktoromkoľvek odvetví podnikania, v ktorom je znalosť cudzieho jazyka nevyhnutná. Ozvite sa a my otestujeme vašich zamestnancov. Chcete nezáväznú cenovú ponuku? Napíšte nám na kontakt@tvojajazykovka.sk alebo využite náš kontaktný formulár.

 
d

Predobjednávka služby